Dantian - kiinalaisen lääketieteen keskus

Tuina-terapiakoulutus

Dantian järjestää Suomessa ensimmäisen laajemman Kiinalaisen lääketieteen manuaaliterapian eli Tuina-terapian koulutuksen. Monimuotokoulutus jakautuu kolmeen tasoon, joista jokaisen voi suorittaa erillisenä. Koulutus on pienryhmä opiskelua, mikä mahdollistaa Tuinan tekniikoiden huolellisen omaksumisen. Seuraava perustaso aloitetaan Tampereella maaliskuussa 2018.

Kouluttajina toimivat kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Jari Siipola, sekä kiinalaisen- ja
länsimaisen lääketieteen lääkäri Wang Tong, joka jatkaa maineikkaan professori Fang Cunzhongin luotsaaman klinikan johtajana. Koulutuksen syventävä osa sisältää käytännön työhön perehdyttämisjakson Pekingissä, Kiinan perinteisen kiinalaisen lääketieteen akatemian sairaalassa, jossa on mahdollista seurata myös muiden tämän perimyslinjan lääkäreiden työskentelyä.

Tuina-terapiakoulutus yhdistää perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja länsimaisen lääketieteen näkemykset tarkoituksenmukaisesti käytännön hoitotyön kannalta. Tavoitteena on myös avartaa opiskelijan ajattelua ymmärtämään elimistön häiriöiden moninaisuutta. Koulutuksessa painotetaan käytännön osaamista hoitomenetelmien hallinnan ja tutkimisen sekä asiakkaan kuntoutumisen tukemisessa.

Koulutus soveltuu lisäkoulutukseksi kaikille terveydenhuollon ammattilaisille ja osaajille mutta myös muille vakavasti kiinnostuneille. Koulutukseen onkin mahdollista osallistua tietyiltä osin myös niiden, jotka haluavat opetella ainoastaan Tuina-hierontaa kotitarpeisiin. Opiskelu edellyttää 18 vuoden ikää ja Tuina-terapeutiksi opiskelevilta englannin kielen taitoa.

Dantian myös  järjestää jatkokoulutusta. Esimerksi
faskia -maailmaan perehtyneen Mika Philmanin kanssa toteutetut East meet West-kurssit ovat arvokkaita laajennuksina varsinaiseen koulutukseen.

TAVOITE, TARKOITUS JA SISÄLTÖ
AIKATAULU JA HINTA


TUINATERAPEUTTEJA


Mitä on Tuina?

Tuina on 400 vuotta sitten nykymuotonsa saanut kiinalaisen lääketieteen manuaalitertapia. Tuinaa voisi luonnnehtia hieronnan, kiropraktiikan sekä faskia-, meridiaani- ja akupunktiopistekäsittelyn yhdistelmäksi. Hoitoa saatetaan tehostaa myös yrttilinementein, -hautein ja -injektioin. Muista kiinalaisen lääketieteen hoitomuodoista poiketen Tuina sisältää myös länsimaisen lääketieteen aineksia anatomian ja tuki-ja liikuntaelinten tautiopin muodossa.

Kiinassa Tuinaa tekevät Tuinaan erikoistuneet lääkärit ja sitä käytetään lihasten, ligamenttien, nivelten ja nikamien kivussa ja toiminnallisissa vaivoissa. Mutta myös neurooseissa, unettomuudessa ja kuukautisvaivoissa, sekä monissa muissa sisäelinperäisissä vaivoissa, sekä eräiden lastentautien, kuten kroonisen ripulin ja huonon ruokahalun hoidossa.

Länteen Tuina-terapia sen sijaan tekee vasta tuloaan ja nähtäväksi jää millaisen aseman se lopulta saa. Perinteinen kiinalainen lääketiede sisältää sananmukaisesti perimyslinjoja suuren tradition alla. Rikkaassa kulttuurissa on "samasta" asiasta on kehkeytynyt laaja kirjo eri variaatioita. Näin Tuina on ymmärrettävissä taidemuodoksi, josta esiintyy eri tyylisuuntia. Asianmukaisen koulutuksen saanut Tuina-terapeutti hallitsee hoidon käytännöt ja osaa tehdä erotusdiagnostiikkaan perustuvan, kunkin potilaan tilanteeseen yksilöidyn hoidon. Esimerkiksi niskan oireyhtymä (cervical spondylosis) kattaa Tuinan dignoosissa  7-muotoa.

Tuina on erittäin käytännönläheinen ja tehokas hoitomuoto mitä moninaisempiin ihmiselämässä eteen tuleviin tilanteisiin. Akupunktion harjoittamiseen suhteutennuna on Tuina huomattavan konkreettista ja hoidon hyöty heti asiakkaan tunnettavissa. Tuinaan liittyvän kosketuksen myötä myös hoitosuhde muuttuu rennommaksi, mikä puolestaan edesauttaa parempiin tuloksiin pääsyä.


footer
©
Jari Siipola  Gsm: +358 044 268 8966, e-mail: jari.siipola(at)gmail.com ©